Recent News

+โคลนความผิดพลาดที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา

ความผิดพลาดที่ 1: การสั่นสะเทือนโคลน เหตุผล: ปั๊มหัวใจที่แตกต่างกันและมอเตอร์, ใบพัดไม่สมดุล, แบริ่งความเสียหาย การแก้ไข: ปรับ concentricity ที่เป็นใบพัดทดสอบสมดุลแทนที่แบริ่ง...  Read More

+การรักษาและการจัดการของอุณหภูมิสูงปั๊มเกียร์

อุณหภูมิสูงปั๊มเกียร์ , เทอร์โบและท่อโพลีเอสเตอร์ละลายละลายวัดอุปกรณ์ที่จำเป็น อุณหภูมิสูงปั๊มเกียร์ปั๊มละลายกว่าประเภทอื่นๆของโครงสร้างที่กะทัดรัดและการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ ,...  Read More